ජනාධිපති කාර්යාලය

නව ඔම්බුඩ්ස්මන් දිවුරුම් දෙයි

පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත් කෙරුණු (ඔම්බුඩ්ස්මන්) විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු කේ.බී.කේ හිරිඹුරේගම මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...

සමන්තා පවර් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවෙයි – ජනපති සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙළ විස්තර කරයි

විදෙස් වෙළෙඳපොළ පදනම් කරගත් තරගකාරී වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයක් සහ අපනයන ආර්ථිකයක් වෙත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලෝක බාලදක්ෂ දින සැමරුම

ලෝක බාලදක්ෂ දින සැමරුම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී (23) පස්වරුවේ පැවැත්විණි. ජනාධිපති බාලදක්ෂ සහතිකපත් ප්‍රදානයද මෙහිදී...