ජනාධිපතිතුමා

“ජනාධිපතිතුමා හැසිරෙන්නේ ඇන්ටිජන් ගෙන්වන සමාගමක සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් වගේ” – බිමල් රත්නායක

"ජනාධිපතිතුමා හැසිරෙන්නේ ඇන්ටිජන් ගෙන්වන සමාගමක සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් වගේ" - බිමල් රත්නායක

“සමහර වෙලාවට පියෙක්ට වගේ සමහර අමිහිරි දේවල් කරන්න වෙයි” – බැසිල් ඇමති වැඩ භාරගනිමින් කියපු කතා!

තමන් කටයුතු කරන්නේ ඇමතිවරයා හැටියට නොව ඔබගේ සහයකයා ලෙස බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සිය අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ භාරගනිමින්...

“දැන් මේක ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් කරගෙන; පියවරෙන් පියවර රට මේ ක්‍රියාවලියට යොමු කළ යුතුයි” – කාබනික වගාවේ වසර ගණනක් නිරත මන්ත්‍රී

කාබනික පොහොර පමණක් යොදා වසර ගණනාවක් තිස්සේ වගා කරන අනුරාධපුර නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රී කුමුදු...