ජනරජ පෙරහරක්

75වන නිදහස් සැමරුම නිමිත්තෙන් මහනුවර නගරයේදී ජනරජ පෙරහරක්

75වන නිදහස් සැමරුම නිමිත්තෙන් ලබන 19 වනදා මහනුවර නගරයේදී ජනරජ පෙරහරක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. පෙරහරේ සමාරම්භක අවස්ථාවට ජනාධිපති රනිල්...