ජනක රත්නායක

ජනක රත්නායක මහජන උපයෝගීතා කොමිෂමෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට

ජනක රත්නායක මහතා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වී තිබෙනවා. ඊට...

නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ විදුලි ගාස්තුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නවා – ජනක රත්නායක

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සෙසු සාමාජිකයන් වැරදි ආකාරයට රැස්වී, තම අනුදැනුමක් නොමැතිව සහ නිසි ගණනය කිරීමකින් තොරව නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ...

ආගමික ස්ථානවලට විදුලි බිලට දුන් සහනය මේ වන විටත් ලැබෙනවා – ජනක රත්නායක

විහාරස්ථාන ඇතුළු ආගමික ස්ථානවල මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බවත් එය ආගමික ස්ථානවලට පොදුවේ ලැබෙන සහනයක් බවත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ...