චීනය

චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රදානයක්

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදුන් රනොමොටෝ (RANOMOTO) වර්ගයේ යතුරු පැදි 26ක් සහ LENOVO වර්ගයේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක...

ඇමරිකාවේ සිටි චීන යෝධ පැන්ඩා පවුලක් යළි චීනයට

ඇමරිකාවේ සිටි චීන යෝධ පැන්ඩා පවුලක් අදාළ ගිවිසුම් කාලය සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු යළි චීනයට රැගෙන එනු ලැබේ. ඇමරිකාවේ ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ...