චීනය

දකුණු අප්‍රිකාව රුසියාව සහ චීනය සමඟ ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයකට සූදානම් වෙයි

රුසියාව සහ චීනය සමඟ ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයක් සිදුකිරීමට දකුණු අප්‍රිකාව සූදානම් වනවා. යෝජිත යුද අභ්‍යාසය බටහිර රටවල දැඩි විවේචනයට ලක්ව...

චීන නෞකාවක් ඉන්දුනීසියානු මුහුදු ප්‍රදේශයට කඩා වදී! නිරීක්ෂණයට ඉන්දුනීසියාවද යුද නෞකාවක් පිටත් කරයි!

චීනය ඉන්දුනීසියා මුහුදු ප්‍රදේශයට දැවැන්ත නෞකාවක් එවීමත් සමඟ ඉන්දුනීසියාවද යුද නෞකාවක් එම ප්‍රදේශයට පිටත් කර හැර තිබේ. සම්පත් බහුල ප්‍රදේශයක්...

ඩො. මි 4.24ක් වටිනා පාසල් නිල ඇඳුම් චීනය විසින් භාර දෙයි

චීනය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.24ක් වටිනා පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි කන්ටේනර් 20ක් (13) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත...