චම්පික රණවක

රාජ්‍ය මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය (ක්‍රම සහ විධි) පිළිබඳ ස්ථාවර කමිටුවේ සභාපති ධුරයට චම්පික රණවක

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය (ක්‍රම සහ විධි) පිළිබඳ ස්ථාවර කමිටුවේ සභාපති ධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (23)...

43වන සේනාංකයෙන් නව දේශපාලන බලවේගයක්

සියලු දේශපාලන පක්‍ෂවල සහයෝගය ඇතිව ඉදිරියේදී නව දේශපාලන බලවේගයක් නිර්මාණය කරන බව 43වන සේනාංකයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක...

රාජපක්‍ෂවරුන් අතේ දුරස්ථ පාලකය තිබෙන මේ ආණ්ඩුවට දායකවීමේ කිසිඳු අදහසක් නැ – චම්පික රණවක

මේ අවස්ථාවේ රටට ඇතිවී තියෙන ප්‍රශ්නයට යුක්ති සහගත විසඳුම වන්නේ බැසිල් මහතා පමණක් නොව මහින්ද රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ, චමල් රාජපක්ෂ,...

You may have missed