ගුවන් හමුදාව

හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුර තුළ ඇති ගුවන්තොටුපොළ ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන්තොටුපොළක් ලෙසට සංවර්ධනයට පියවර

වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (03)වැනි දා එම අමාත්‍යාංශයේදී සිදුකරන ලද විශේෂ සාකච්ඡාවක්...

මොරටුව සරසවියට ගුවන් හමුදාවෙන් මිග් 27 වර්ගයේ ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක්

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාව භාවිතයෙන් ඉවත් කළ මිග් 27 වර්ගයේ ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් මොරටුව සරසවියට පරිත්‍යාගය කළ බව මොරටුව විශ්ව...