ගෑස්

ඩිසල් හා පෙට්‍රල් තොග කිසිඳු හිඟයකින් තොරව ලබාදීමට සූදානම් – ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව

ඉදිරියේදී ඩිසල් හා පෙට්‍රල් තොග කිසිඳු හිඟයකින් තොරව ලබාදීමට තමන් සූදානම් බව සූදානම් ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කරනවා. ඩීසල් මෙට්‍රික්...

ඉන්ධන, ගෑස්, බලශක්ති, රැකියා සහ ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් ද්විපාර්ශ්වීය සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනීමට සහාය – ඕමාන තානාපති

සේවය අවසන් කර දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිත ඕමාන තානාපතිවරයා (01) පෙරවරුවේ කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා...

You may have missed