ගෑස් සිලින්ඩර

වැඩි මිලට ගෑස් විකුණු අළෙවි නියෝජිතයන්ගේ අළෙවි බලපත්‍ර අත්හිටුවයි

වැඩි මිලට ගෑස් විකුණු බවට චෝදනා එල්ල වූ හැටන් සහ හෙම්මාතගම ලිට්‍රෝ ගෑස් අළෙවි නියෝජිතයන් දෙදෙනකුගේ අළෙවි නියෝජිත බලපත්‍ර තාවකාලිකව...

ගෑස් පිපිරීම් වළක්වන්න ලිට්‍රෝ සුරැකීමේ සංගමයේ සභාපතිගෙන් දේව කන්නලව්වක්

ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරා යාම ඉක්මනින් නවත්වා දෙන ලෙස ඉල්ලා (14)වන දින දෙහිවල, විශ්ණු මහා දේවාලයේ දී දේව කන්නලව්වක් සිදු කළ...