ගැමුණු විජේරත්න

සාමකාමී විරෝධතාවල නිරතවන තරුණ පිරිස් වෙනුවෙන් නොමිලේ බස් – ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය

රජයට එරෙහිව සාමකාමී විරෝධතාවල නිරතවන තරුණ පිරිස් සඳහා නොමිලේ බස්රථ ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති...

‘‘කොරෝනා එන්නත් නොදුන්නොත් බස් දුවන්නේ නෑ‘‘ – ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය

සියලුම පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයන් සඳහා මේ සතිය තුළ කොවීඩ් එන්නත ලබාදීමට රජය කටයුතු නොකළහොත් බස් රථ ධාවනයෙන් ඉවත් වීමට...