ගාසා තීරය

හමාස් දේශපාලන නායක ඉස්මයිල් හනියාගේ පුතුන් 3 දෙනෙකු සහ මුනුබුරන් 4 දෙනෙකු ඝාතනයට

ගාසා තීරයට එල්ල වූ ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරයකින් හමාස් දේශපාලන නායක ඉස්මයිල් හනියාගේ පුතුන් තිදෙනෙකු සහ මුනුබුරන් 4 දෙනෙකු මිය ගොස්...

ගාසා තීරයේ යුද අප­රාධ සම්බ­න්ධව ඊශ්‍රා­ය­ලය වග­කිව යුතුයි – මානව හිමි­කම් කවු­න්සි­ල­යේදී යෝජ­නා­ සම්මතයක්

ගාසා තීරයේ සිදුවූ බව කියන යුද අප­රාධ සම්බ­න්ධව ඊශ්‍රා­ය­ලය වග කිව යුතු බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමි­කම් කවු­න්සි­ලය පසුගිය සිකුරාදා...