ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව

විදුලිබල – ඛනිජ තෙල් සාමූහික ගිවිසුම්වලින් ඉවත්වන ලෙස එම ආයතනවලට දැනුම් දෙයි

විදුලිබල මණ්ඩල සහ ඛනිජ තෙල් සංස්ථා වෘත්තිය සමිති සහ එම ආයතනවල පාලන අධිකාරිය අතර සාමූහික ගිවිසුමෙන් ඉවත්වන ලෙස එම ආයතනවලට...

ධීවරයින්ගේ භුමිතෙල් අවශ්‍යතාව සැපිරීම සඳහා දිනකට භූමිතෙල් බවුසර් 50ක්

ධීවරයින්ගේ භුමිතෙල් අවශ්‍යතාව සැපිරීම සඳහා දිනකට භූමිතෙල් බවුසර් 50 බැගින් නිකුත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ජනාධිපති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ප්‍රජා...

කවුරු විරුද්ධ වුණත් ඛනිජ තෙල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා – විදුලිබල අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති එම සංස්ථාවේ යෝජිත ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ව්‍යාපෘතියට විරෝධය දැක්වුවද එම ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව විදුලිබල හා...