කෝපා කමිටුව

රු. මිලියන 6,259ක් වටිනා ඖෂධ තත්ත්වයෙන් අසමත්; ඉන් 99% රෝගීන්ටද ලබා දීලා

නිසි ලෙස ගබඩා නොකිරීම හේතුවෙන් පසුගිය වසර 9ක් තුළ රුපියල් මිලියන 6,259ක් වටිනා ඖෂධ තත්ත්වයෙන් බාල වී ඇති බවත් එසේ...

ජාතික පුෂ්පය ‘මානෙල් මල’ බව දැනුවත් කරන්න – පරිසර අමාත්‍යාංශයට කෝපා කමිටුවෙන් උපදෙස්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය ‘මානෙල් මල’ බව බොහෝ පිරිසක් නොදන්නා හෙයින් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හා...

අලි මිනිස් ගැටුම නිසා පසුගිය වසර දෙක තුළ පුද්ගලයන් 263 දෙනකු සහ අලි ඇතුන් 817 මිය යයි

දිවයින පුරා පුද්ගලයන් 263 දෙනකු අලි ඇතුන්ගේ පහරදීම්වලින් වසර තුනකදී (2019 සිට 2021 මාර්තු දක්වා) මියගොස් ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ...