කෝපා කමිටුව

රෝහිත කෝප් සභාපති ධුරයට; ලසන්ත කෝපා සභාපති ධුරයට

මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ (කෝප් කමිටුව) සභාපති ධුරයට පත් කර ඇත. ඔහු එම තනතුරට...

මෙරට සත්ව ගොවිපළවල් 14,000ක් පසුගිය කාලයේදී වැසී ගොස්

විවිධ හේතු මත මෙරට සත්ව ගොවිපළවල් 14,000ක් පසුගිය කාලයේදී වැසී ගොස් ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී (කෝපා කමිටුව)...

VAT බද්ද පිළිබඳව ක්‍රමවේදයක් සකසන්නැයි කෝපා කමිටුවෙන් උපදෙස්

ජනතාව ගෙවනු ලබන VAT බද්ද රජයට නිසියාකාරව ලැබෙනවා ද ? යන්න තහවුරු කරගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස කෝපා කමිටුවෙන් දේශීය...