කොළඹ වරාය

කොළඹ වරායේ බහාලුම් පර්යන්තයක් සංවර්ධනයට ඩොලර් මිලියන 500ක ව්‍යාපෘතියක්

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500කට අධික ආයෝජනයකින් කොළඹ වරායේ ගැඹුරු ජල නැව් බහාලුම් පර්යන්තයක් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබේ.‍ ඒ...

පාකිස්ථාන නෞකාවට පසු, ඉන්දීය සබ්මැරීනයක් කොළඹ වරායට

ඉන්දීය නාවික හමුදාවට අයත් ‘INS Vagir’ සබ්මැරීනය නිල සංචාරයක් සඳහා (19)වනන දා උදෑසන කොළඹ වරායට පැමිණ තිබේ. මෙලෙස කොළඹ වරායට...