කොළඹ මහාධිකරණය

බාලවයස්කාර දැරියකට ලිංගික අපයෝජන කිරීමේ වරදකරුට ලැබුණු දඬුවම

බාලවයස්කාර දැරියකට ලිංගික අපයෝජන කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු කෙරුණු අයෙකුට බරපතල වැඩ සහිත වසර 10ක සිර දඩුවම් නියම කෙරුණා. ඒ කොළඹ...

මත් පෙති ළඟ තබා ගත් මාලදිවයින් ජාතිකයෙකුට බරපතල වැඩ සහිත වසර 7ක සිර දඬුවමක්

මත් පෙති තොගයක් ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ මාලදිවයින් ජාතිකයෙකුට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බරපතල වැඩ සහිත වසර 7ක සිර...

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ විශාලතම අල්ලස් නඩුවෙන් විනිසුරු ඉවත් වේ

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ විශාලතම අල්ලස වශයෙන් සැළකෙන මෝටර් රථවාහන අමතර කොටස් ගෙන්වන ව්‍යාපාරිකයෙකුගෙන් රුපියල් කෝටි 12 1/2ක අල්ලසක් ඉල්ලා ලබාගත්...