කොවිඩ් 19

එළිමහන් ස්ථානවල මෙන්ම නිවාස හෝ ගොඩනැගිලි අභ්‍යන්තරයේත් මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නොවේ

කොවිඩ් - 19 පැතිරීම වැළැක්වීම අනිවාර්ය කර තිබූ මුහුණු ආවරණ පැළඳීමේ නීතිය (10) සිට අනිවාර්ය නොවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ...

පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රාව වශයෙන්ද ෆයිසර්(Pfizer) ලබා ගැනීමට අවස්ථාව

ෆයිසර් එන්නනතට විශේෂ කැමැත්තක් දක්වන අයට එම එන්නත පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රාව වශයෙන්ද ලබා ගැනීමට අලුතින් අවස්ථාව සලසා දී ඇතැයි...

කොවිඩ් -19: දිගු කාලීන කොවිඩ් යනු කුමක් ද?

කොවිඩ් -19 වැළඳෙන බොහෝ දෙනා දැඩි ලෙස රෝගාතුර නොවන අතර සාපේක්ෂව ඉක්මණින් සුවය ලබති. නමුත් රෝගයෙන් සුවය ලැබීමෙන් පසුවත් සැලකිය...