කොරෝනා මාර්ගෝපදේශ

අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව දිවයින පුරා කොවිඩ් ආසාදිතයන් දැඩි ලෙස ව්‍යාප්තවීමේ අවදානමක් – PHI සංගමය

අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද කොරෝනා මාර්ගෝපදේශ මාලාව කිසිසේත් ප්‍රායෝගික නොවන බවත් මහජනතාවට මාර්ගෝපදේශ නිකුත්...