කොරෝනා ආසාදිතයින්

63000ක් ස්වයං නිරෝධායනයේ – ඔවුන්ගෙන් 30%ක් ආසාදිතයින් විය හැකියි – වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර

පෙරේදා (03) දිනය වනවිට කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් 63,663ක් නිවෙස් තුළම ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කර තිබුණු අතර යුද හමුදාව මගින් පාලනය...