කොංග්‍රස් පක්ෂය

මෝදිට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව මත කොංග්‍රස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෙකු අත්අඩංගුවට

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව මත ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කොංග්‍රස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෙකු වන ”පවන් ඛේරා” අත්අඩංගුවට...

ඉන්දීයාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂයේ පාද යාත්‍රාවට බෝම්බ ප්‍රහාර දෙකක්

ඉන්දීයාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කොංග්‍රස් පක්ෂයේ ‘භාරත් ජෝඩෝ’ පාද යාත්‍රාව ජම්මු කාශ්මීර ප්‍රාන්තය හරහා යද්දී ඊට බෝම්බ ප්‍රහාර දෙකක් එල්ල...