කෘෂිකර්ම ඇමැති

පොහොර වංචා කිරීම නිසා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් 50කගේ සේවය වහා අත්හිටුවයි

ගොවි ජනතාවට රජය විසින් දෙන ලද රසායනික පොහොර මෙන්ම කාබනික පොහොර වංචා කිරීම සම්බන්ධව මේ වන විට චෝදනා එල්ල වී...

ගොවීන්ගේ විශ්වාසය කඩ කළ කෘෂිකර්ම ඇමැතිට එරෙහිව විශ්වාස භංගයක්

පොහොර කලට වේලාවට ලබා නොදී ගොවීන්ගේ විශ්වාසය කඩ කළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ළඟදීම ඉදිරිපත්...

You may have missed