කාන්තා

ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා පෝෂණීය ආහාර දීමනාව රු 45,000ක් දක්වා ඉහළට

ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා මෙම වර්ෂයේදී රුපියල් 45,000ක පෝෂණීය ආහාර දීමනාවක් ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන බව කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ...

කාන්තාවන් 23,000ක් අතුරුදන් : කුරුවිට තරුණියගේ ඝාතනයෙන් පසු රටම පුදුම වන හෙළිදරව්වක්

ගුණසිංහපුර බස් නැවතුම් පොළේ දමාගොස් තිබුණු ගමන් මල්ලක් තුළ තිබී සොයාගත් කුරුවිට තරුණියගේ ඝාතනය අදටත් ඇත්තේ අභිරහසක් ලෙසිනි. ඒ ඇගේ...

You may have missed