කලාකරුවන්

මහ භාණ්ඩාගාරයේ ප්‍රමාදයෙන් මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු කලාකරුවන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට

මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු කලාකරුවන් සඳහා වාහන මිලදී ගැනීමට ලබාදුන් පොලී රහිත ණය මුදල වෙනුවෙන් ලබාදෙන සහනාධාර මුදල (subsidy) මහ භාණ්ඩාගාරය ප්‍රමාදකර...

ප්‍රභූ පන්තියේ 80ක් කොරෝනාවට බිලි, ආසාදනයවූවන් 300කට ආසන්නයි, මැති ඇමැතිවරුන් සංඛ්‍යාව 27ක්

මේ රටේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් දේශපාලඥයන්, ප්‍රභූවරුන්, වෘත්තිකයන් කලාකරුවන් ඇතුළු මුල් පෙළේ කැපී පෙනුණු පුද්ගලයන් 80 කට ආසන්න පිරිසක් කොවිඩ් ආසාදනයවීමෙන්...

කලාකරුවන් සඳහා මොරටුව කලාපුරයෙන් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක්

කලාකරුවන් සඳහා මොරටුව කලාපුරයෙන් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති ටවර් හෝල්...