කල්ආරු රක්ෂිතය

අභියාචනාධිකරණ නියෝගයක් බලරහිත කරන්නැයි ඉල්ලා රිෂාඩ් බදියුදීන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

විල්පත්තු රක්ෂිත වනාන්තර කලාපය ආශ්‍රිත කල්ආරු රක්ෂිතය එළිපෙහෙළි කර අනවසර ඉදිකිරීම් සිදුකළ බව කියන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය තමන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත්...