කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය

ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් අර්බුදය හමුවේ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයෙන් තීරණයක්

ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් සංවිධානය අතර පවතින ගැටුම් හමුවේ, ඊශ්‍රාලයට ශ්‍රමිකයන් යොමු කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට රජය තීරණය කළ බව කම්කරු සහ...

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට ලබා දෙන තීරු බදු සහනය ඉහළ නැංවීම මැයි 01දා සිට ක්‍රියාත්මකයි

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට ගුවන්තොටුපොළේ දී ලබා දෙන තීරු බදු සහනය ඉහළ නැංවීම මැයයි මස (01)වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක බව කම්කරු සහ...

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ජපන් ආයෝජන ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් වන...