එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය

හමුදාව අත්පත් කරගෙන සිටින දෙමළ වැසියන්ගේ ඉඩම් ඉල්ලා “අන්තර් ජාතික දෙමළ ඊළාම් රජය” එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමට

ශ්‍රී ලංකා හමුදාව අත්පත් කරගෙන සිටින උතුරේ දෙමළ සිවිල් වැසියන්ගේ ඉඩම් නැවත ලබා ගැනීමට සහාය වන ලෙස අන්තර් ජාතික දෙමළ...

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිවාරයෙදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමය, ඉන්දීයාව සහ චීනය අදහස් දක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතරය මුහුණදී ඇති ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නයට දේශපාලන විසඳුමක් ලබානොදීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සිය කනස්සල්ල පළකරන බව ජිනීවාහි ඉන්දීය නිත්‍ය...

ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය මානව හිමිකම් සහ ප්‍රතිසන්ධානය ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා ජාතික සංවාදයකට අවතීරණ විය යුතුයි – එක්සත් ජාතීන්

අතීතයේ සිදු වූ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් නැවත සිදු වීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීම සහ රාජ්‍ය ආයතන තුළ ගැඹුරු...