එක්සත් ජනපදය

උතුරු කොරියාව ඩ්‍රෝන සහ බැලැස්ටික් මිසයිල ප්‍රදර්ශනය කරයි

උතුරු කොරියාව යුද්ධයේ 70වැනි සංවත්සරය සැමරීම සඳහා පැවැත්වූ පෙළපාලියේ දී ඩ්‍රෝන සහ බැලැස්ටික් මිසයිල ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව (27)...

සුඩානයේ සටන් කරන කණ්ඩායම් දෙක ගිවිසුමකට අත්සන් කරයි

සුඩානයේ සටන් කරන කණ්ඩායම් දෙක සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය පවතින ප්‍රදේශවලට ආධාර කිරීමට ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති නමුත්...

එක්සත් ජනපදය යුක්රේනයේ තානාපති කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුල්වලට නියෝගයක්

එක්සත් ජනපදය යුක්රේනයේ තානාපති කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුල්වලට එයින් පිටව යන ලෙස නියෝග කර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා....