එක්සත් ජනපදය

එක්සත් ජනපදය යුක්රේනයේ තානාපති කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුල්වලට නියෝගයක්

එක්සත් ජනපදය යුක්රේනයේ තානාපති කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුල්වලට එයින් පිටව යන ලෙස නියෝග කර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා....

(Videos) ඊශ්‍රායලය හා පලස්තීනය අතර ගැටුම් උග්‍ර අතට – ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මහල් 13ක ගොඩනැගිල්ලක් බිමට සමතලා වෙයි

මුස්ලිම්වරුන්ගේ රාමසාන් මාසයේ විශේෂිත දිනයක් වූ ‘ලෙයිලතුල් කද්ර්‘ නම් දිනයේ දී, නැගෙනහිර ජෙරුසලමේ ශුද්ධ වු "අල් අක්සා" මුස්ලිම් දේවස්ථානයට දේවමෙහෙයට...