උපදේශක පුහුණුකරු

T20 ලෝක කුසලාන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ක්‍රීඩා ඇමතිගේ අනුමැතිය; උපදේශක පුහුණුකරුවෙක් ලෙස මහේල ජයවර්ධන

එළඹෙන ලෝක කුසලාන විස්සයි විස්ස තරගාවලියේදි මහේල ජයවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපදේශක පුහුණුකරුවෙක් ලෙස එක්වීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා...

You may have missed