උතුරු නැගෙනහිර

මම ඉල්ලන්නේ ෆෙඩරල්! බලය බෙදීමට ඉන්දියාව එකඟයි! – විග්නේශ්වරන් පවසයි

උතුරු නැගෙනහිර මහ ජාතිය දෙමළ ජනතාව බව දෙමළ ජනතා ජාතික පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.වී විග්නේශ්වරන් මහතා පැවසීය. තමා ඉල්ලන්නේ...

උතුරු නැගෙනහිර වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු කුඹුරු ඉඩම් වගාව සඳහා ගොවි ජනතාවට

උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති කුඹුරු ඉඩම් වගාව සඳහා නැවතත් ගොවි ජනතාවට ලබා දීමට කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා...

රජය අතුරුදහන්වුවන්ගේ පවුල් වලට වන්දි ලබා දී යුක්තිය ඉටු කිරීම යට ගැසීමට උත්සාහ කරනවා – ඥාතීන්

දොලොස් වසරකට ඉහතදී බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරන ලද සිය සමීපතමයන් වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලා සටන් වදින දෙමළ ජනතාව ධනයෙන් හා බලයෙන් යටපත්...