උතුරු කොරියාව

අපි න්‍යෂ්ටික අවි බලය සහිත රාජ්‍යයක් බවට පත් වී අවසන් – උතුරු කොරියා නායක කිම් ජොන් උන්

තමන් න්‍යෂ්ටික අවි බලය සහිත රාජ්‍යයක් බවට පත් වී අවසන් යැයි බටහිර රටවලට අනතුරු අඟවමින්, උතුරු කොරියා නායක කිම් ජොන්...

උතුරු කොරියාවේ හඳුනා නොගත් අමාශය ආශ්‍රිත රෝගයක්

උතුරු කොරියාවේ අවම වශයෙන් පවුල් 800ක් පමණ හඳුනා නොගත් අමාශය ආශ්‍රිත රෝගයකින් පීඩා විඳින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය. දකුණු...

දකුණු කොරියාව තමන්ට එරෙහිව පහරදීමක් කළහොත් ඔවුන්ට එරෙහිව න්‍යෂ්ටික අවි භාවිතා කරනවා – උතුරු කොරියාව

දකුණු කොරියාව තමන්ට එරෙහිව යුද මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කළහොත් ඔවුන්ට එරෙහිව පහරදීමට න්‍යෂ්ටික අවි භාවිත කරන බවට උතුරු කොරියාව නිවේදනය කරනවා....