උතුරු කොරියාව

උතුරු කොරියාව හයිපර් සොනික් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව හයිපර් සොනික් මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබේ. අත්හදා බැලු හයිපර් සොනික් මිසයිලයට මධ්‍ය දුර සිට දිගු දුර දක්වා පරාසයක...

උතුරු කොරියාව දිය යට න්‍යෂ්ටික අවි පද්ධතියක් අත්හදා බලයි

දිය යට න්‍යෂ්ටික අවි පද්ධතියක් අත්හදා බැලීමට උතුරු කොරියාව කටයුතු කර තිබෙනවා. ඇමෙරිකාව, දකුණු කොරියාව සහ ජපානය පසුගියදා සිදු කළ...

උතුරු කොරියාව දකුණු දේශසීමා දෙසට කාලතුවක්කු ප්‍රහාර 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එල්ල කරයි

උතුරු කොරියාව සිය බටහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් දකුණේ Yeonpyeong දූපත දෙසට කාලතුවක්කු ප්‍රහාර 200 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එල්ල කර ඇති බව...