උත්සව සමය

වැඩි මිලට සහ නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කරන්නන් සොයා වැටලීම්

උත්සව සමය වෙනුවෙන් (23)වැනි දා සිට දීපව්‍යාප්තව වැටලීම ආරම්භ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි. ඒ අනුව වැඩි මිලට...

ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන සංඛ්‍යා දත්ත සාවද්‍යයි; විශාල ප්‍රමාණයක් රෝගින් වාර්තා වනවා – උපුල් රෝහණ

රට තුළ දෛනිකව ප්‍රකාශයට පත් කරන කෝවිඩ් ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් රෝගීන් වාර්තා වන බවත්, ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන සංඛ්‍යා...

වාහනවල යද්දි ඇතුලෙ හැමෝම මුව ආවරණ අවශ්‍යයි – පොලිසිය

කොරෝනා වෛරසය පතුරුවා හැරීම වළක්වා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව වාහනවල ගමන් කරන්නේදැයි පොලිස් පරීක්ෂාවක් දැන් ආරම්භ කර ඇති අතර පොලිසිය පවසන්නේ මේ...