ඉහළ නිලධාරීන්

ඉහළ නිලධාරීන්ගේ දූෂිත ක්‍රියා හේතුවෙන් වැලි කැණීම් වලින් 40%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හොරට

ඉහළ නිලධාරීන්ගේ දූෂිත ක්‍රියා කලාපයන් හේතුවෙන් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය රටේ දූෂිතම ආයතනයක් බවට පත්ව ඇතැයි භූ විද්‍යා...

දේශපාලකයන්ගේ සහ රජයේ ඇතැම් ඉහළ නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවේ කඩා වැටීමට වගකිව යුතුයි – සමන්තා පවර්

දේශපාලකයන්ගේ සහ රජයේ ඇතැම් ඉහළ නිලධාරීන් තම නිලය භාවිත කරමින් වාසි ලබා ගැනීමට තැත්කිරීම ඇතුළු කරුණු රාශියක් ශ්‍රී ලංකාවේ කඩා...

STF දෛනික කටයුතු අවුල් – වැඩක් නැති ජ්‍යෙ. පොලිස් අධිකාරිවරුන් හේතුව වේ

නිසි රාජකාරියක් නොපැවරුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් දැරිය නොහැකි තරම් පිරිසක් අනුයුක්තව සිටීම හේතුවෙන් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ දෛනික රාජකාරි කටයුතු...