ඉල්ලීමක්

“නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණයි” – තීරණය වසර 3කින් කල් දමන ලෙස ඉල්ලීමක්

නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පෙනී සිටිය යුතු බවට ගෙන තිබෙන තීරණය වසර තුනකින් කල් දමන ලෙස නීති...

දරුවන් අතර ළමා හතිය වැඩිවීමක්; දරුවන්ට හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවක් ඇතොත් රෝහල් වෙත ගෙන යන ලෙස ඉල්ලීමක්

කොවිඩ්-19 රෝගීන්ගේ වැඩි වීමට අමතරව දරුවන් අතර ළමා හතියද යම් වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ විශේෂඥ...

කඩිනමින් එන්නත්කරණය සඳහා යොමු වන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් ඉල්ලීමක්

කොවිඩ් අවදානම යළි ඉහළ යමින් පවතින බැවින් කඩිනමින් එන්නත්කරණය සඳහා යොමු වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා (02) විශේෂ ප්‍රකාශයක්...