ඉන්ධන

මහ කන්නයේ වගා කටයුතු සඳහා ඉන්ධන බෙදාහැරීම අඛණ්ඩව

මහ කන්නයේ වගා කටයුතු සඳහා ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. එම අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ, මේ වනවිට...

චීන රජයෙන් කෘෂිකාර්මික හා ධීවර කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලීටර් මිලියන 10.6ක්; ලීටර් ලක්ෂ 75ක් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා නොමිලේ

චීන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික හා ධීවර කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලීටර් මිලියන 10.6ක් ලබා දීමට රජයට එකඟත්වය පළ කර...

“ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු අඩු කරන්න බෑ” – සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ සංගමය

පෙට්‍රල් මිල පහත දැමුවද ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුවල කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු නොවන බව සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ සංගමයේ සභාපති ලලිත්...