ඉන්ධන

චීන රජයෙන් කෘෂිකාර්මික හා ධීවර කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලීටර් මිලියන 10.6ක්; ලීටර් ලක්ෂ 75ක් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා නොමිලේ

චීන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික හා ධීවර කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලීටර් මිලියන 10.6ක් ලබා දීමට රජයට එකඟත්වය පළ කර...

“ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු අඩු කරන්න බෑ” – සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ සංගමය

පෙට්‍රල් මිල පහත දැමුවද ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුවල කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු නොවන බව සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ සංගමයේ සභාපති ලලිත්...

ඉන්ධන මිල රුපියල් 50 කින් අඩු කළ හැකියි – හර්ෂ ද සිල්වා

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් ලෝක වෙළඳපොලේ පවතින මිල ගනන් වලට අනුව ඉන්ධන ලීටරයක මිල රුපියල් 50කින් පමණ අඩු...