ඉන්ධන මිල

ලිට්‍රෝ ගෑස්, ඉන්ධන මිල මාර්තු මාසයේදීත් එලෙසින්ම

මෙම මාසයේ දී ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලෙහි කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු නොවන බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් සඳහන් කරනවා. මිල සූත්‍රයට...

විදුලි ගාස්තුව අඩු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් විමසයි

ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට සමගාමීව විදුලි ගාස්තුව අඩු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව කඩිනමින් දැනුවත් කරන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලිඛිතව...

ඉන්ධන මිල රුපියල් 50 කින් අඩු කළ හැකියි – හර්ෂ ද සිල්වා

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් ලෝක වෙළඳපොලේ පවතින මිල ගනන් වලට අනුව ඉන්ධන ලීටරයක මිල රුපියල් 50කින් පමණ අඩු...