ඇෆ්ගනිස්ථානය

පාකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය යා කරන ටෝර්කාම් දේශසීමාවේ විශාල නාය යෑමක්

පාකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය යා කරන ටෝර්කාම් දේශසීමා හරස් මාර්ගයට ආසන්නයේ (18) උදෑසන සිදු වූ නාය යෑමකින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ...

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ මිලියන 3ක ළමුන් මන්දපෝෂණයට

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ මිලියන 3ක ළමුන් මන්දපෝෂණයට ලක්ව ඇතිබව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර වැඩසටහන පවසනවා. මේ අතර 2023 වසරේදී ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දරුවන් ලක්ෂ 9කට...

තලෙයිබාන් සාමාජිකයින්ට එරෙහිව පනවා ඇති තහනමක් ගැන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුළ මත භේද

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තලෙයිබාන් සංවිධානයේ ප්‍රමුඛ සාමාජිකයින් 13 දෙනෙකුට එරෙහිව පනවා ඇති වෙනත් රටවලට ගමන්කිරීමේ තහනම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් එක්සත්...