ඇෆ්ගනිස්තානය

තලේබාන්වරුන්ගෙන් ප්‍රථම වරට දේශීයව නිෂ්පාදනය කල සුපිරි මෝටර් රථයක්

තලේබාන් සංවිධානය ඔවුන් විසින් දේශීයව නිපදවූ මෝටර් රථයක් එළිදක්වා තිබේ. තලේබාන් පාලනය යටතේ පවතින ඇෆ්ගනිස්තානය ඔවුන්ගේ ප්‍රථම දේශීය නිෂ්පාදිත සුපිරි...

ඇෆ්ගනිස්තානයේ තෙල් කැණීමේ කටයුතු සඳහා තලේබාන් පාලකයන් චීන සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමකට

ඇෆ්ගනිස්තානයේ උතුරුදිග ප්‍රදේශවල තෙල් කැණීමේ කටයුතු සඳහා තලේබාන් පාලකයන් චීන සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹී සිටී. ඇමෙරිකන් හමුදා ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් පිටවී යෑමෙන්...

ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් ලෝකයට එල්ල වන තර්ජන වලක්වන්න නම් අපිව පිළිගන්න – තලේබාන් සංවිධානය

ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් ලෝකයට කිසිදු තර්ජනයක් එල්ල නොවීමට නම් ලෝක ප්‍රජාව අනිවාර්යයෙන්ම තම පාලනය පිළිගත යුතු බව තලේබාන් සංවිධානය පවසනවා. තලේබාන් සංවිධානයේ...