ඇවන්ගාඩ්

මිරිහානේ විරෝධතාවය අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ රැස්වීම මෙහෙයවා තිබෙන්නේ ඇවන්ගාඩ් ලොක්කා – විජිත හේරත් හෙළිකරයි

මිරිහානේ පිහිටි, ජනාධිපති ගෝටාබය රාජපක්ෂගේ නිවස ඉදිරිපිට පැවති විරෝධතාවය අවස්ථාවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රැස්වීම...

මුහුදු ආරක්ෂණ සේවය යළි රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම සහ ඇවන්ගාඩ් සමාගමට

සමුද්‍රාරක්ෂක මෙහෙයුම් සඳහා සේවා සැපැයීමේ ව්‍යාපෘතිය පෙර තිබූ පරිදි නගා සිටුවා ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑම සඳහා රක්නා ආරක්ෂක ලංකා...