ඇවන්ගාඩ් සභාපති නිස්සංක සේනාධිපති

මිරිහානේ විරෝධතාවය අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ රැස්වීම මෙහෙයවා තිබෙන්නේ ඇවන්ගාඩ් ලොක්කා – විජිත හේරත් හෙළිකරයි

මිරිහානේ පිහිටි, ජනාධිපති ගෝටාබය රාජපක්ෂගේ නිවස ඉදිරිපිට පැවති විරෝධතාවය අවස්ථාවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රැස්වීම...