ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය

ලෝක බැංකුවේ වත්මන් සභාපති එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ප්‍රකාශ කරයි

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන්ට වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන ගණනක් ආධාර සපයන ලෝක බැංකුවේ වත්මන් සභාපති ඬේවිඞ් මැල්පාස් තමාගේ ධුර කාලය...

යුක්‍රේනයට ඇමෙරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියන 775ක වටිනාකමින් යුතු අවි ආයුධ

ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 775ක වටිනාකමින් යුතු අවි ආයුධ යුක්‍රේනයට ලබා දීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කටයුතු කළා. අධිවේගී මිසයිල නාශක අවිද...

ඇමෙරිකාව සමග ද්විපාර්ශ්වික සබදතා සම්පූර්ණයෙන් අත්හරින බවට රුසියාවෙන් තර්ජන

රුසියාවේ වත්කම් තහනම් කිරීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කටයුතු කළහොත් දෙරට අතර පවතින ද්විපාර්ශ්වික සබදතා සම්පූර්ණයෙන් අත්හරින බවට රුසියාව තර්ජනය කර...