ඇතින්නිය

අප්‍රිකාවේ විශාලතම දළ ඇතින්න මිය යයි

අප්‍රිකානු කලාපයේ වාසය කළ විශාලතම දළ යුගලය හිමි ඇතින්නිය ලෙස සැලකූ "Dida" නැමැති ඇතින්නිය මිය ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය...