ආසියාව

ආසියාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය පහළට – ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල

ආසියාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය ඉදිරියේ පහළ වැටෙනු ඇති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සඳහන් කරනවා. චීනයේ ආර්ථික වර්ධනය පහත වැටීම හේතුවෙන්...

ආසියාව ලෝක බලවතුන්ගේ චෙස් ලෑල්ලක් නෙමෙයි – චීනයේ විදේශ ඇමති වැං යි

ආසියාව යනු ලෝකයේ බලවතුන් එකිනෙකා සමග සටනට වැදෙන 'චෙස් ලෑල්ලක්" නොවන බව චීනයේ විදේශ ඇමති වැං යි පවසයි. රුසියාවේ යුර්ෂ...