ආදායම

2023දී අය කිරීමට අපේක්ෂිත බදු මුදල රුපියල් කෝටි 1,66,700ක් – දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්

පසුගිය වසරේදී එකතු කරන ලද බදු ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 86000ක් බවත් මේ වසරේදී අය කිරීමට අපේක්ෂිත බදු මුදල රුපියල් කෝටි...

වාහන ආනයනය අත්හිවීමෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායමෙන් 50%ක අහිමිවීමක්

වාහන ආනයනය අත්හිටුවා තිබීම නිසා නව වාහන ලියාපදිංචියෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබුණු විශාල ආදායමක් අහිමිවී ඇති බවත් එය එම...

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ මාසික ආදායම ලක්ෂ 85යි; වියදම ලක්ෂ 1600ක්

මාසයකට ලක්ෂ 85ක ආදායමක් උපයන මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ මාසික වියදම ලක්ෂ එක්දහස් හයසීයක් බව සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්...