ආණ්ඩුව

ආණ්ඩුව ගැන ජනතා අනුමැතිය පහළට – “වෙරිටේ රිසර්ච්” ජනමත විමසුම කියයි

වෙරිටේ රිසර්ච් සිදුකරන ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ නවතම ප්‍රතිඵල කියයි. වෙරිටේ රිසර්ච් සිදුකරන ගැලප් ශෛලියේ ‘රට හිතන...

රාජ්‍ය සේවය ආණ්ඩුවට දරාගත නොහැකි බරක්! නව බඳවාගැනීම් ගැන ප්‍රකාශයක්!

ඉදිරියේ දී රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍යම ක්ෂේත්‍රවලට හැර වෙනත් රාජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කිසිදු රැකියාවක් සඳහා නව බඳවා ගැනීම් සිදු නොවනු ඇති බවත්,...

ත්‍රස්ත විරෝධි හා මාර්ගගත පනත් කෙටුම්පත් වහා හකුලාගන්න

ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ත්‍රස්ත විරෝධී කෙටුම්පත හා මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත වහා හකුලාගන්නා ලෙස ශ්‍රී...