අස්ගිරි පාර්ශවය

නොකෙරෙන දේවල්වලට අනුශාසනා කිරීමෙන් ඵලක් නෑ – අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහ නාහිමියෝ

පවත්වා ගෙන ගිය ක්‍රමය යටතේ තවදුරටත් රට පාලනය කළහොත් බරපතළ අගාධයකට රට ගමන් කරන බව මහ සංඝරත්නය නිරන්තරව ප්‍රකාශ කළත්...

පාස්කු ප්‍රහාර ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව ගෙන පාර්ශව කීපයකම අසතුට, කීපදෙනෙකුම චෝදනා වලින් නිදහස්

ජනතාව බලාපොරොත්තු වූ දේ ඉටුවී නැ - ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු...