අවබෝධතා ගිවිසුම

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ විශේෂ හින්දි පීඨයක් (Hindi Chair) ස්ථාපනය කරයි

ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බාග්ලේ මහතා(11) බෙලිහුල්ඔය, සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරත විය. මෙම සංචාරය අතරතුර ඒ මහතා විශ්ව විද්‍යාලයේ...

පළමුවරට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට විශ්වවිද්‍යාල උපාධි පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දෙයි

පළමුවරට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට විශ්වවිද්‍යාල උපාධි පාඨමාලාවක් හඳුන්වාදීම සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම(12) මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී සිදුවිය. මහජන ආරක්ෂක...

සංචාරක ප්‍රවර්ධනයට එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම හා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය අතර ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනයට එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම හා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබේ. මෙම...

You may have missed