අවදානම

නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් කුකුළු ගොවිපළවල් වැසී යාමේ අවදානමක්

අමුද්‍රව්‍ය ඇතුළු නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් කුකුළු ගොවිපොල වැසී යාමේ අවදානමකට ලක්ව ඇති බව වැලිමඩ ගුරුතලාව ප්‍රදේශයේ ගොවිපල හිමියන්...

ශ්‍රී ලංකාවේ මි. 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍යයි – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

මෙරට මිලියන 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍ය වී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි. නිදහසෙන් පසු...

කොවිඩ් රෝගය යළිත් මතුවීමේ අවදානමක්; කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා හතරම ලබාගැනීම වැදගත්

කොවිඩ් රෝගය යළිත් මතුවීමේ අවදානමක් උද්ගතව ඇති බැවින් කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා හතරම ලබාගැනීම වැදගත් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්...