අරගලකරුවෝ

රනිල් වික්‍රමසිංහ ධූරයෙන් ඉවත්කිරීම සඳහා අරගලය අඛණ්ඩව ඉදිරියට – ගාලු මුවදොර අරගලකරුවෝ

ජනාධිපතිධූරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත්කරගැනීම මහජන මතයට විරුද්ධ බවත්, ඔහු ධූරයෙන් ඉවත්කිරීම සඳහා අරගලය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බවත් ගාලු...

අරගලයේ අපේක්ෂාවලට අනුව අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටවනු – අරගලකරුවෝ

ජනපති - අගමැති ඉවත්වීමෙන් පසුව ජනතා අරගලයේ අපේක්ෂාවලට අනුව අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටවිය යුතු බව අරගලකරුවෝ ජනාධිපති මන්දිරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේ...

You may have missed