අයිතිවාසිකම් පෙත්සම

“ගෝඨා ගෝ ගම” ඉවත් කිරීම වළක්වාලන අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප වේ

‘ගෝඨා ගෝ ගම’ අරගලකරුවන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට රජය පියවර ගැනීම වළකාලන නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා එම අරගල භූමියේ...

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා කොමිසමක් පත්කරන ලෙස ඉල්ලු පෙත්සම විභාගයට

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ශ්‍රි ලංකා මුහුදු තීරය ආසන්නයේ ගිනිබත්වීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා ජනාධිපති කොමිසමක් පත්කරන ලෙසට නියෝගයක් නිකුත් කරන...