අනුමැතිය

වේගා මෝටර් රථය සඳහා මෙරට මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචියට අනුමැතිය

ශ්‍රි ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් වන වේගා මෝටර් රථය සඳහා මෙරට මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචියට අනුමැතිය හිමිව තිබෙයි ඒ අනුව මෙරට...

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගබිමේදී ක්‍රිකට් නීති 08ක් වෙනස් වේ

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග නීති කිහිපයක් වෙනස් කිරීමට ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. මෙසේ තරග නීති කිහිපයක් වෙනස්...

21වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුමැතිය ලබා නොදුනහොත් ජනතාවගෙන් දරුණු ප්‍රතික්‍රියා – ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

විසි එක් වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුමැතිය ලබා නොදුනහොත් ජනතාවගෙන් දරුණු ප්‍රතික්‍රියා විඳීමට සිදුවනු ඇතැයි ඕමල්පේ සෝභිත නාහිමියෝ පැවැසූහ. එවැනි...