අනතුරු ඇගවීමක්

99.99%ක මරණ අනුපාතයක් සහිත වැලි මැක්කාගෙන් පැතිරෙන මාරාන්තික රෝගයක් ගැන අනතුරු ඇගවීමක්

මැලේරියාවෙන් පසුව පරපෝෂිතයන් මගින් බහුලවම පැතිරෙන රෝගය වන්නේ විසරල් ලිෂ්මෙනායසිස් (Visceral leishmaniasis) වන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි. ලොව පුරා...

සොරා ගත් යතුරුපැදි අපරාධවලට; පොලිසියෙන් යතුරුපැදි හිමියන්ට අනතුරු ඇගවීමක්

ගාල්ල, ගාල්ල වරාය, තිස්සමහාරාමය, අහුංගල්ල හා කතරගම පොලිස් වසම්වල සිදු වූ යතුරුපැදි අංක තහඩු සොරකම් කිරීම සම්බන්ධව පැමිණිලි කිහිපයක් පසුගිය...